Bendrasis logo projekto

ES paramos projektas
„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)


 elos

NACIONALINIS PARTNERYSTĖS TINKLŲ KŪRIMO PROJEKTAS
„ELOS – EUROPA KAIP MOKYMOSI APLINKA MOKYKLOJE“
Pobūdis: Ilgalaikis
Koordinatorė: Anglų kalbos mokytoja Alma Rimkevičė

 


 

bibliotekos

LR ŠMM „MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS PLIUS“ PROJEKTAS
 „BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ MODERNIZAVIMAS“
Pobūdis: Ilgalaikis, MTP plius programa
Koordinatorės:
Mokyklos informacijos ir kultūros centro vedėja Jūratė Sapiegaitė
Direktorės pavaduotoja Danguolė Zigmantienė

 


 

tech menai gamta

LR ŠMM „MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS PLIUS“ PROJEKTAS
„TECHNOLOGIJŲ, MENŲ IR GAMTOS MOKSLŲ MOKYMO INFRASTRUKTŪRA"
Pobūdis: Ilgalaikis, MTP plius programa
Koordinatoriai:
Mokyklos informacijos ir kultūros centro vedėja Jūratė Sapiegaitė


 

obuoliodraugai

TARPTAUTINĖ PROGRAMA „OBUOLIO DRAUGAI"
Pobūdis: trumpalaikis
Dalyviai:
2a klasės mokiniai (mokytoja Rasa Tamašauskaitė)
2b klasės mokiniai (mokytoja Elena Slėnienė)
3a klasės mokiniai (mokytoja Aldona Labatmedienė)

 


 

Paramos vaikams centras

PROJEKTAS„NULIS tolerancijos patyčioms!"
Pobūdis: trumpalaikis
Koordinatorius: mokyklos socialinė pedagogė Laima Graželienė
Dalyviai: 5 - 8 klasių mokiniai

  


 

Vdu logo

Vytauto Didžiojo Universitetas ir Kauno Simono Daukanto progimnazija dalyvauja bendrame projekte ,,Pykčio kontroliavimo programa“, kuri skirta 13 – 17 metų mokiniams.

Koordinatorius: mokyklos psichologė Lina Nenortienė

Vytauto Didžiojo Universitetas ir mūsų progimnazija dalyvauja bendrame projekte ,,Pykčio kontroliavimo programa“, kuri skirta 13 – 17 metų mokiniams. Pyktis yra visiems bendra ir natūrali emocija, tačiau pykčio nekontroliavimas gali būti pirminis ženklas, įspėjantis apie galimus sunkumus. Paauglystės amžiaus tarpsnyje yra būdinga dažni pykčio proveržiai ir paaugliai norėdami nuslopinti savo pyktį, gali jį išreikšti agresyviu elgesiu arba sulaikyti pyktį savyje. Tyrimai atskleidė, jog paauglių pykčio kontrolės sunkumai siejasi su įvairiomis problemomis mokykloje: prastesniu pažangumu, mokyklos nelankymu, patyčiomis. Nekontroliuojantys savo pykčio paaugliai yra linkę nusikalsti, vartoti priklausomybę sukeliančias medžiagas, turėti socialinio prisitaikymo sunkumų, polinkį į suicidines mintis, depresijai vėlesniame amžiuje. Todėl yra svarbu mokyti mokinius pykčio kontroliavimo būdų. Programa grįsta kognityvine elgesio terapija ir įsisąmoninimu.

 


 

mesrusiuojam

VISUOTINIO APLINKOS APSAUGOS PROJEKTAS „MES RŪŠIUOJAM“
Pobūdis: Ilgalaikis 


 

etwinning

YES 3.0
Pobūdis: Ilgalaikis
Koordinatorė: Anglų kalbos mokytoja Alma Rimkevičė

FROM A TO Z IN ANY EVENT!
Pobūdis: Ilgalaikis
Koordinatorė: Anglų kalbos mokytoja Alma Rimkevičė

LET'S SET UP OUR E-LIBRARY
Pobūdis: Ilgalaikis
Koordinatorė: Anglų kalbos mokytoja Alma Rimkevičė

FOOD FOR LIFE
Pobūdis: Ilgalaikis
Koordinatorė: Anglų kalbos mokytoja Alma Rimkevičė

 


 

ltes jaunimo karjeros centras vdu lima

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS MOKYTOJAMS PROJEKTAS
„VERSLUMO AKADEMIJA“
Pobūdis: Ilgalaikis
Koordinatorė: Informatikos ir ekonomikos mokytoja Vaida Valiuvienė

 


 

ltes smm upc

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS MOKYTOJAMS PROJEKTAS
„PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA“
Pobūdis: Ilgalaikis
Koordinatorė: Informatikos ir ekonomikos mokytoja Vaida Valiuvienė

 


 

mukis

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „UGDYMO KARJERAI IR STEBĖSENOS MODELIŲ SUKŪRIMAS IR PLĖTRA BENDRAJAME LAVINIME IR PROFESINIAME MOKYME“ (I etapas)
Pobūdis: Ilgalaikis
Koordinatorė: Informatikos ir ekonomikos mokytoja Vaida Valiuvienė

 


 

patinka

PROJEKTAS „PATINKA“ II etapas
Pobūdis: Trumpalaikis
Koordinatorė: Informatikos ir ekonomikos mokytoja Vaida Valiuvienė

 


 

AIESEC

TARPTAUTINIS AIESEC PROJEKTAS „LIVING DIVERSITY“
Pobūdis: Trumpalaikis 
Koordinatoriai: anglų kalbos mokytoja Alma Rimkevičė ir mokyklos informacijos ir kultūros centro vedėja Jūratė Sapiegaitė

 


 

charm

Projektas „CHARM: Civic Help for Anti-Racist Measures“
Pobūdis: Trumpalaikis
Koordinatorius: Informatikos ir ekonomikos mokytoja Vaida Valiuvienė
Dalyviai: Mokinių tarybos nariai

 


 

RESPUBLIKINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „SUGRĄŽINTI LIETUVIAMS TAUTOS VARDĄ“
Pobūdis: Trumpalaikis 
Koordinatorė: Direktorės pavaduotoja ugdymui Regina Gražulienė

 


 

MOKYKLOS PROJEKTAS „RUDENS TAKU“
Pobūdis: Tęstinis
Koordinatorė: pradinių klasių mokytoja Aldona Labatmedienė

 


 

MOKYKLOS PROJEKTAS „KALĖDŲ BELAUKIANT“
Pobūdis: Tęstinis
Koordinatorė: pradinių klasių mokytoja Aldona Labatmedienė

 


 

MOKYKLOS PROJEKTAS „PRADINUKŲ DIENOS MOKYKLOJE“
Pobūdis: Tęstinis
Koordinatorė: pradinių klasių mokytoja Aldona Labatmedienė

 


 

MOKYKLOS PROJEKTAS „INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS MOKYKLOJE“
Pobūdis: Tęstinis
Koordinatorė: Direktorė pavaduotoja ugdymui Laimutė Leonavičienė